MAJANDUS - ajalugu

MAJANDUS - ajalugu


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Austraalia

Pärast kaks aastakümmet kestnud pidevat kasvu, madalat tööpuudust, inflatsiooni, väga madalat riigivõlga ning tugevat ja stabiilset finantssüsteemi, siseneb Austraalia 2018. aastasse, olles silmitsi mitmete kasvupiirangutega, mis on peamiselt tingitud peamiste eksporditavate kaupade ülemaailmsete hindade järsust langusest. Nõudlus ressursside ja energia järele Aasiast ja eriti Hiinast kasvab aeglasemalt ning ekspordihindade järsk langus on majanduskasvu mõjutanud.
Teenindussektor on Austraalia majanduse suurim osa, moodustades umbes 70% SKPst ja 75% töökohtadest. Ülemaailmne finantskriis Austraaliat suhteliselt ei mõjutanud, kuna pangandussüsteem on püsinud tugev ja inflatsioon on kontrolli all.
Austraalia sai viimastel aastatel oma kaubandustingimuste dramaatilisest tõusust kasu, kuigi see suundumus on muutunud toormehindade languse tõttu üle maailma. Austraalia on märkimisväärne loodusvarade, energia ja toidu eksportija. Austraalia rikkalikud ja mitmekesised loodusressursid meelitavad ligi suuri välisinvesteeringuid ning hõlmavad ulatuslikke söe-, raua-, vase-, kulla-, maagaasi-, uraani- ja taastuvate energiaallikate varusid. Rida suuri investeeringuid, näiteks 40 miljardi USA dollari suurune vedelgaasiprojekt Gorgon, laiendab oluliselt ressursisektorit.
Austraalia on avatud turg, kus kaupade ja teenuste impordile on kehtestatud minimaalsed piirangud. Avamisprotsess on suurendanud tootlikkust, stimuleerinud majanduskasvu ning muutnud majanduse paindlikumaks ja dünaamilisemaks. Austraalia mängib aktiivset rolli WTO, APECi, G20 ja muudel kaubandusfoorumitel. Austraalia vabakaubandusleping Hiinaga jõustus 2015. aastal, lisades olemasolevatele vabakaubanduslepingutele Korea Vabariigi, Jaapani, Tšiili, Malaisia, Uus -Meremaa, Singapuri, Tai ja USAga ning piirkondliku vabakaubanduslepingu ASEANi ja Uus -Ameerikaga Meremaa. Austraalia jätkab läbirääkimisi kahepoolsete lepingute sõlmimiseks Indoneesiaga, samuti suuremate lepingute sõlmimiseks Vaikse ookeani naabrite ja Pärsia lahe koostöönõukogu riikidega ning kogu Aasia hõlmava piirkondliku tervikliku majanduspartnerluse üle, kuhu kuuluvad 10 ASEANi riiki ning Hiina, Jaapan, Korea, Uus-Meremaa ja India.

1990200020102016
RKT, Atlase meetod (praegune USA dollar) (miljardeid)295.17404.31,025.591,310.55
RKT elaniku kohta, Atlase meetod (praegune USA dollar)17,30021,11046,55054,130
RKT, PPP (praegune rahvusvaheline dollar) (miljardeid)285.37489.49831.621,092.06
RKT elaniku kohta, PPP (praegune rahvusvaheline dollar)16,72025,56037,75045,110
SKP (praegune USA dollar) (miljardeid)310.84415.031,144.261,208.04
SKP kasv (aastane %)3.63.92.12.8
Inflatsioon, SKP deflaator (aasta %)6.12.61.2-0.5
Põllumajandus, metsandus ja kalandus, lisandväärtus (% SKPst)4322
Tööstus (sh ehitus), lisandväärtus (% SKPst)29252522
Kaupade ja teenuste eksport (% SKPst)15192019
Kaupade ja teenuste import (% SKPst)17222122
Kapitali kogumahutus (% SKPst)29262725
Tulud, välja arvatud toetused (% SKPst)24.52623.324.8
Laenuandmine (+) / netolaenamine (-) (% SKPst)1.72-4-2.4
Osariigid ja turud
Ettevõtte alustamiseks kuluv aeg (päeva)..333
Finantssektori siseriiklik laen (% SKPst)70.493.4154182.8
Maksutulu (% SKPst)22.523.120.622.3
Sõjalised kulutused (% SKPst)2.11.91.92.1
Mobiilse mobiilside tellimused (100 inimese kohta)1.144.9101.7110.1
Internetti kasutavad üksikisikud (% elanikkonnast)0.646.87688.2
Kõrgtehnoloogiline eksport (% toodetud ekspordist)8151215
Statistilise võimekuse skoor (üldine keskmine)........
Globaalsed lingid
Kaubavahetus (% SKPst)26333632
Kaubandustingimuste netovahetustingimuste indeks (2000 = 100)..100179147
Välisvõla aktsiad kokku (DOD, praegune USA dollar) (miljoneid)........
Võlateenuste kogusumma (% kaupade, teenuste ja esmase tulu ekspordist)........
Netomigratsioon (tuhandetes)351575913..
Saadud isiklikud rahaülekanded (praegune USA dollar) (miljonid)2,3705181,8642,055
Välismaised otseinvesteeringud, netosissevool (BoP, praegune USA dollar) (miljoneid)8,11114,89335,21142,580
Saadud ametlik arenguabi (praegune USA dollar) (miljoneid)........

Vaata videot: Kuidas majandus töötab - 30 minutiga Ray Dalio - 4. Osa: Tsüklid